PPG USM

PPG USM 2011

Monday, 6 June 2011

MODUL ATAS TALIAN


TAJUK 1 

SAINS TAHUN 1
HIDUP ATAU BUKAN HIDUPRINGKASAN : Di dalam tajuk ini, murid, diperkenalkan dengan benda hidup dan benda bukan hidup.  Murid-murid dapat mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.
KANDUNGAN STANDARD

Sains hayat

                                               
1.1         Memahami ciri-ciri benda hidup dan benda bukan hidup.


STANDARD PEMBELAJARAN  

1.  Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.
2.  Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, penulisan atau lisan.


MASA  

 • 2 WAKTU ( 60 MINIT)

SUMBER 

 • Kad gambar
 • Kad imbasan
 • Lembaran kerja    
        i) Penilaian
       ii) Pemulihan 
      iii) Pengayaan


AKTIVITI  

Langkah 1 (aktiviti kajian lapangan luar bilik darjah)


The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Get this widget from WidgipediaMore Web & Desktop Widgets @ WidgipediaMore Web & Desktop Widgets @ Widgipedia • Guru membimbing murid menamakan semua benda di sekeliling mereka. 
 • Murid memilih dan melakar satu benda berdasarkan pemerhatian.
        
Langkah 2

 • Guru menampal gambar pada 2 ruangan

          Ruangan 1                    
          Benda hidup

     Ruangan 2
          Benda bukan hidup

 • Murid menampal hasil kerja pada ruangan yang disediakan.
 • Murid menerangkan kenapa lakaran mereka ditampal di ruangan tersebut.
 • Penjelasan di buat semula selepas perbincangan.

Langkah 3

 • Guru memperkenalkan istilah benda hidup dan benda bukan hidup dengan menggunakan kad imbasan.
 • Murid menampal kad imbasan keruangan penjelasan yang telah     dibuat.


PENILAIAN 
 • Murid menyiapkan lembaran kerja (1)


PEMULIHAN 
 • Guru bimbing murid menyiapkan lembaran kerja (2)PENGAYAAN 
 • Murid menyiapkan lembaran kerja (3)


PENUTUP
 • Rumusan penilaian lembaran kerja murid.